Visie en missie

Visie

015Connect verbindt jeugd en jeugdleiders van alle kerken in de 015-regio. Het inspireert en enthousiasmeert hen voor God, geloof en eigen kerkelijk jeugdwerk.

Missie

Door samen te werken, ontstaat een sterk, eigentijds en verbindend netwerk, waarbij elke jongere, jeugdleider en kerk welkom is om mee te bouwen of opgebouwd te worden.

Toelichting

015Connect wil geen vervanger zijn van kerkelijk jeugdwerk, of een jeugdkerk oprichten. Toch lijkt de tijd rijp om onze samenwerking vanuit 015Connect serieuzere vormen te geven. Niet van activiteit naar activiteit, maar vanuit een jaarplan een duurzaam netwerk opbouwen. Als we kijken naar geloofsontwikkeling van jongeren in onze kerken en de maatschappij, dan zien we het nut en de noodzaak van verbinding, inspiratie en enthousiasme voor God en gemeenschap.

Als individuele kerk is het (haast) niet mogelijk om echt sterk, eigentijds en verbindende activiteiten neer te zetten. Ze draaien allemaal voor het overgrote deel op vrijwilligers. Sommige kerken lopen qua jeugdwerk op hun laatste benen. Een netwerk bundelt krachten en middelen, om sneller goede wielen uit te vinden en samen te gebruiken.

Wij geloven dat ontwikkeling van 015Connect, jeugdwerk in elke kerk verder zal helpen. Omdat het ook jeugdleiders zal verbinden, inspireren en coachen. Omdat de jeugd aan elkaar verbonden raakt, geïnspireerd en geënthousiasmeerd. Dit zal een boost geven.

Eigenlijk is 015Connect een soort religieuze startup in het gebied van kerk, gezin en school. Want dit is de plek waar een kloof is. Samen bouwen we aan bruggen. Samen investeren we in de toekomst van de kerken in de 015 regio, de jeugd!

Stadsjongerenwerker
Om dit echt in netwerk te laten ontstaan en in beweging te krijgen, is er een pionier nodig. Iemand die tijd, middelen en gelegenheid krijg vanuit de kerken om de jeugd, jeugdleiders en jeugdgroepen te verbinden. Hiervoor hebben we de ‘stadsjongerenwerker’ in leven geroepen. Hij is te bereiken voor alles rondom kerkelijke samenwerking en jeugd in onze regio. Dit kan zijn als meedenker, pr-kanaal of als hulp in de organisatie. Daarnaast zet hij zich met vrijwilligers in om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Tot slot is hij als trainer/coach beschikbaar voor jeugdgroepen. Dus heb je een hulpvraag of een idee in lijn met onze visie en de missie? Schroom niet om contact met hem op te nemen (zie contact).

Werken aan deze visie en missie kan hij natuurlijk niet alleen. Ben jij ook geïnspireerd door onze visie en missie?  
Wil jij in ons en onze jongeren investeren? Doe je dan mee?